Kontakt

Kartnål för att hitta till självplocket

Kontakt


Vi finns mellan Västerås och Köping, ett par minuter från E18, strax norr om Kolbäck


Självplocket ligger längs med väg 252. Sväng ner på parkering vid en åkerinfart, skyltat "självplock".


Om du åker E 18 tar du västra avfarten mot Kolbäck. Åk 1,5 km söderut på väg 252 mot Kolbäck, odlingen finns sedan på vänster sida vid Forsta, strax innan samhället Kolbäck. Följ alltså inte vägskyltningen till Värpeby eftersom odlingen ligger en bit därifrån.

Skriv till oss!