Kontakt

Kontakt


Vi finns mellan Västerås och Köping, ett par minuter från E18, strax norr om Kolbäck


Självplocket ligger längs med väg 252 strax norr om gårdsbutiken. Sväng ner på pakering på åkern vid skylt "självplock".


Om du åker E 18 tar du västra avfarten mot Kolbäck. Åk 1,5 km söderut på väg 252 mot Kolbäck, odlingen finns sedan på höger sida vid Forsta, strax innan samhället Kolbäck. Följ alltså inte vägskyltningen till Värpeby eftersom odlingen ligger en bit därifrån.


Forsta 1

734 51 Kolbäck

Skriv till oss!